Bengt Nordfors, Ulf Wiger och jag driver, inom ramen för Stockholm Opera Center, ett projekt med syftet att undersöka vad som egentligen händer i våra ansatsrör (hals, struphuvud, tunga osv.) när vi sjunger. Vi gör detta med hjälp av högteknologi i form att MR-scanners (magnetröntgen). Resultaten har hittills visat sig vara ett fantastiskt verktyg både för att förbättra vår egen sångteknik och i sångundervisningen. Efter en rad testomgångar, samarbetar vi nu med lingvistiska institutionen vid Stockholms universitet samt inom en snar framtid med Karolinska sjukhuset. Läs mer om detta projekt här.