Jag är skolad i Chiaroscuro-tekniken och för vidare denna tradition till mina elever genom privata och gemensamma lektioner tillsammans med Bengt Nordfors vid Stockholm Opera Center samt – vid förfrågan – i Vadstena med omnejd.

Chiaroscuro är italienska, betyder ungefär ljusdunkel och kan mycket kortfattat sammanfattas med att röstens briljans och ljus är en sekundär effekt av dess mörker, som sångaren hittar genom en öppen hals och en korrekt andningsteknik. Eleven hittar fram till sin kraftfulla, unika och färgrika naturröst genom noggrann träning tillsammans med läraren.

Vid Stockholm Opera Center arbetar vi nätverksbaserat, med gemensamma lektioner och workshops parallellt med de individuella lektionerna. Vi arbetar också aktivt med mental träning, då vi vet att det är en sak att sjunga som vi önskar i en trygg situation med bara läraren, och en helt annan att prestera på samma nivå i konsertsituationer när stressen slår in. Därför tränar vi medvetet på alla steg däremellan och stöttar varandra i den processen. Lär mer om detta speciella arbetssätt på Stockholm Opera Centers hemsida här.

Utöver min konstnärliga (Master i sång) och pedagogiska (Master of Education) utbildning, har jag en trippel fil.kand i språk och litteraturvetenskap med översättningsinriktning. Inom litteraturvetenskap har jag skrivit en kandidatuppsats (på italienska) om italienska renässansutopier med fokus på Tommaso Campanellas Solstaten, och en komparativ kandidatuppsats (också den på italienska) om franska, italienska och ungerska 16- och 1700-talsöversättningar av Alexander Popes Essay on Man. Jag har arbetat som översättare, bl.a. av teater och film. Jag har också skrivit en kandidatuppsats om svensk fonetik och uttalsträning, har en masterexamen i pedagogiskt arbete samt är utbildad NLP-practitioner.

Jag kan på grund av min bakgrund med fördel även anlitas för att förstå italienska libretti, litteraturanalys samt som uttalscoach i italienska och ungerska, även om ett korrekt uttal är något som enligt mig är oskiljbart från själva sångtekniken och helst ska tränas i en sådan kontext.

Hösten 2019 påbörjade jag ytterligare en Masterutbildning i Vocal Pedagogy, med ansatsrörets akustik som specialiseringsområde, vid University Trinity Saint David i samarbete med Voice Workshop strax norr om London. Mina huvudlärare i denna Master är Ian Howell och Kenneth Bozeman, båda från New England Conservatory of Music i Boston.