Kärlek till rösten och att undervisa

 

Jag är skolad i Chiaroscuro-tekniken och för vidare denna tradition till mina elever genom privata och gemensamma lektioner tillsammans med Bengt Nordfors vid Stockholm Opera Center samt – vid förfrågan – i Vadstena med omnejd. Chiaroscuro är italienska, betyder ungefär ljusdunkel och kan mycket kortfattat sammanfattas med att röstens briljans och ljus är en sekundär effekt av dess mörker, som sångaren hittar genom en öppen hals och en korrekt andningsteknik. Eleven hittar fram till sin kraftfulla, unika och färgrika naturröst genom noggrann och långsiktig träning tillsammans med läraren.

Vid Stockholm Opera Center arbetar vi nätverksbaserat, med gemensamma lektioner och workshops parallellt med de individuella lektionerna. Vi arbetar också aktivt med mental träning, då vi vet att det är en sak att sjunga som vi önskar i en trygg situation med bara läraren, och en helt annan att prestera på samma nivå i konsertsituationer när stressen slår in. Därför tränar vi medvetet på alla steg däremellan och stöttar varandra i den processen. Lär mer om detta speciella och holistiska arbetssätt på Stockholm Opera Centers hemsida här.

Utöver min konstnärliga (Master of Arts) och pedagogiska (Master of Education) utbildning, har jag en trippel fil.kand i språk och litteraturvetenskap med översättningsinriktning – två från svenska universitet och en från ett italienskt. Inom litteraturvetenskap har jag skrivit en kandidatuppsats på italienska om italienska renässansutopier med fokus på Tommaso Campanellas Solstaten, samt en komparativ kandidatuppsats, också den på italienska för Università degli studi di Firenze, om franska, italienska och ungerska 16- och 1700-talsöversättningar av Alexander Popes Essay on Man. Min tredje kandidatexamen är inom fonetik och uttalsträning. Jag har arbetat som översättare, bl.a. av teater och film. 

Jag kan på grund av min bakgrund med fördel även anlitas för att förstå italienska libretti, litteraturanalys samt som uttalscoach i italienska och ungerska, även om ett korrekt uttal är något som enligt mig är oskiljbart från själva sångtekniken och helst ska tränas i en sådan kontext. En helhetssyn är något som präglar min undervisning och den som bedrivs på StOC: Alla moment som berör sången (teknik, uttryck, stil, uttal, mental träning osv. ) hänger ihop och bör tränas tillsammans och i själva sångträningen. Det får ta sin tid och lektionerna blir ibland långa då vi inte alltid går efter klockan utan efter parollen att eleven ska få vad han eller hon behöver just då. Jag är också utbildad NLP-practitioner (NeuroLinguistic Programming) och använder NLP som ett av flera verktyg i all min undervisning.

Hösten 2019 påbörjade jag en internationell Masterutbildning i Vocal Pedagogy, med vokal akustik som specialiseringsområde, vid University Trinity Saint David i samarbete med Voice Workshop i Storbritannien. Min handledare genom denna Master är Kenneth Bozeman, professor emeritus från Lawrence University i Wisconsin, USA. Denna utbildning går parallellt med ett forskningsprojekt som Stockholm Opera Center driver, där vi undersöker oss själva och våra elever sjungandes i magnetröntgen. Det har hittills gjorts i samarbete med Sophiahemmet i Stockholm och lingvistiska institutionen vid Stockholms universitet, där vi även hållit ett högre seminarium för studenter och forskare om projektet, som går under arbetsnamnet OperaScan.